فروش ویژه محصولات

اسید آمینه ایزابیون سینجنتا

۵۳۰,۰۰۰ تومان

بادمجان قلمی لیما

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بذر خیار گلخانه ای سبا

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

خیار گلخانه ای شهاب

۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان

کود اکتاسین بارافشان

۱۲۰,۰۰۰ تومان

کود اِنفوریک اسید ریحان

۳۷۰,۰۰۰ تومان

دسته بندی های خانه کشاورز

مواد شیمیایی (20)

بذر (70)

ادوات (14)

بستر کشت (10)

سم (168)

کود (373)

جدیدترین محصولات فروشگاه

بذر

سم

کود

مواد شیمیایی