فروش ویژه محصولات

بادمجان قلمی لیما

قیمت اصلی ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

بادمجان قلمی والنتینا سمینیس

قیمت اصلی ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان است.

بذر خیار گلخانه ای ناگین

قیمت اصلی ۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.

پایه اره فارسی بر مدل T80175MS توسن پلاس

قیمت اصلی ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

جک خرک ۲ تن مدل ۲۰۸۲ نووا

قیمت اصلی ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان است.

جلبک دریایی اگری کلپ(AGRIKELP)

قیمت اصلی ۴۵۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۰,۰۰۰ تومان است.

حشره کش دیکلروس رها

قیمت اصلی ۵۲۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۷۰,۰۰۰ تومان است.

دسته سرامیک بر ایران بر

قیمت اصلی ۱۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۰,۰۰۰ تومان است.

دسته بندی های خانه کشاورز

مواد شیمیایی (۲۷)

بذر (۱۵۳)

ادوات (۳۹)

بستر کشت (۱۲)

سم (۲۳۰)

کود (۵۴۴)

جدیدترین محصولات فروشگاه

بذر

سم

کود

مواد شیمیایی